خانه » سردوز زدن گوشه های زاویه دار با چرخ سردوز یا اورلاک

سردوز زدن گوشه های زاویه دار با چرخ سردوز یا اورلاک

توسط ژینوس مشیری
نمونه دوخت گوشه ها ی پارچه با سردوز

کار کردن با چرخ سردوز نیاز به تجربه کافی دارد چون چرخ سردوز موقعی که کار چرخ کردن انجام میدهد اضافات لباس را هم تیغ میزند و ممکن است که در درزهای کوچک قسمتی از لباس با بی دقتی زیر تیغ برود. بنابر این برای اینکه همه قسمتهای لباس کامل زیر دوخت برود و کار تمیزی انجام بدهیم. باید اصول کار کردن با چرخ و ریزه کاری های ان را بدانیم.

معمولا سردوز کردن گوشه ها و قسمتهایی که انحنای زیادی دارند مشکلتر است.خیلی از مواقع بعضی از قسمتهای داخلی را به دلیل وجود تیغ نمیتواینم راحت و کامل به زیر آن ببریم . میدانیم که اگر قسمتهایی از درزها چرخ نشود دوخت خوب و تمیزی نداریم.

پس برای اینکه تمام قسمت ها کامل چرخ بشوند بهتر است که قسمتی از همان گوشه را طبق این ویدیو تا کنیم .به این شکل پارچه راحت تر زیر چرخ سردوز میرود.

0 دیدگاه
2

You may also like

Leave a Comment