خانه » الگو دامن تنگ به روش مولر

الگو دامن تنگ به روش مولر

توسط ژینوس مشیری
دامن تنگ

الگوی اساسی دامن تنگ یک الگوی اولیه برای دوخت بسیاری از دامن هاست. ما برای تهیه الگوی دامن هایی مثل انواع فون، برش دار، جناغی، ماهی، پیلی دار و…و حتی دامن شلواری از این الگو استفاده میکنیم.

کشیدن کادرالگو دامن

برای کشیدن الگو دامن تنگ به سه اندازه دور کمر، دور باسن و قد دامن احتیاج داریم. ابتدا یک کادر به بلندی دامن و به عرض 1/2 باسن به اضافه 1 تا 2 سانت میکشیم. از نقطه 1 به اندازه 20 تا 22 سانت (بسته به قد شخص) پایین آمده که نقطه 2 به دست می آید. سپس نقاط 3 و 4 را نیز مشخص میکنیم . فاصله نقاط 1 تا 2 را نصف میکنیم و نقاط دیگر را هم طبق شکل شماره گذاری میکنیم. حال سمت چپ را الگوی جلو و سمت راست را الگوی پشت در نظر میگیریم.

از نقطه 6، دو سانت بالا رفته و خطی کوتاه موازی خط کمر میکشیم.

کادر الگوی دامن تنگ

پنس ها

1- مشخص کردن مقدار پنس ها

از نقطه 1 به اندازه 1/2 کمر به اضافه 1 سانت به سمت چپ میرویم که نقطه 11 میشود.

فاصله نقاط 8 تا 11 مقدار اختلاف کمر و باسن است که باید به صورت پنس روی کمر و پهلوها قرار بگیرد. درواقع این اندازه کل پنس های کمر دامن است که طبق فرمول زیر تقسیم بندی میشود.

فاصله 8 تا 11= 16 سانت

این مقدار را تقسیم بر دو میکنیم 8=2÷16 مقدار به دست آمده را یک بار +0.5 کرده که مقدار پنس های پهلو میشود و یک بار هم 0.5 میکنیم که اندازه سایر پنس ها به دست می آید.

8/5=8+0/5 مقدار پنس های پهلو

7/5=8-0/5 مقدار سایر پنس ها (پنس جلو و پشت)

مقدار سایر پنس ها را تقسیم بر 3 میکنیم تا مقدار پنس جلو مشخص شود. 2/5=3÷7/5 پنس جلو

حالا مقدار پنس جلو(2/5) را از سایر پنس ها کم میکنیم که مقدار پنس پشت میشود ، اگر بیشتر از 4 سانت باقی ماند دو تا پنس در پشت میگیریم و این مقدار را تقسیم میکنیم ولی اگر کمتر بود تنها یک پنس برای پشت در نظر میگیریم.

پنس بزرگ پشت 3سانت + پنس کوچک پشت 2 سانت <——– 5=2/5-7/5

2- کشیدن پنس ها

مقدار پنس های پهلو را (8/5) تقسیم بر دو میکنیم و دو طرف نقطه 10 علامت میزنیم. نقاط 12 و 13 میشود. این نقاط را با خط منحنی و یا با استفاده از پیستوله به خط وسط وصل میکنیم به طوری که کامل روی خط بخوابد .سپس نقاط 12 و 13 را به دو طرف کمر(به سمت نقطه 1 و نقطه 8) با پیستوله وصل میکنیم .

برای مشخص کردن محل پنس جلو از نقطه 12 حدود 6 تا 7 سانت به سمت چپ میرویم، این نقطه وسط پنس جلوست که مقدار دو و نیم سانت را نصف کرده و دو طرفش علامت میزنیم . بلندی پنس جلو حدود 8 تا 10 سانت است.

برای پنس های پشت مقدار کمر پشت (13 تا 8) را اندازه زده و تقسیم بر سه میکنیم و در دو نقطه به دست آمده پنس ها را میکشیم . معمولا پنس بزرگ را نزدیکتر به خط وسط پشت قرار میدهیم. بلندی پنس بزرگ پشت را حدود 12 تا 14 سانت و پنس کوچک پشت را 10تا 12 سانت در نظر میگیریم. اگر مقدار پنس پشت 4 سانت و یا کمتر بود تنها یک پنس در نظر میگیریم. برای کشیدن تنها یک پنس از قسمت وسط پشت (نقطه 8) حدود 7 تا 8 سانت به سمت داخل آمده و علامت میزنیم.

بهتر است که حداکثر پنس جلو را 3 سانت و پنس پشت را 4 سانت در نظر بگیریم تا موقع دوخت تمیز و صاف قرار بگیرد.

الگوی کامل دامن تنگ

فاصله بین نقاط 1-3-5-7-12 الگوی جلوی دامن تنگ و فاصله بین نقاط 8-4-9-7-5-13 الگوی پشت دامن تنگ میباشد که هر کدام باید روی دولای پارچه درآورده شود.

0 دیدگاه
1

You may also like

Leave a Comment